Peʻahi o Makana

lyrics by Devon Kamealoha Forest, music by Shawn Pimental and Lehua Kalima

Meha ke ahi lele o Makana                The fire cliff of Makana stands alone

Kū ana i ke ʻala o ka peʻahi                 Amongst the fragrance of peʻahi

Me he ahi lā e lapa mai ana               It is like lightning flashing

Ka ʻikea o ka mea aloha                       When one sees their love.

ʻAuhea ʻoe e ka makani Koʻolau          Where are you Koʻolau wind

Ke hali maila i ke ahi a ka ipo              Who brings the fires of the lover

ʻApo ʻia a paʻa, hoʻopili i ka ʻili             Caught and held firm, placed on the skin

Ke kukuni wela a ke aloha                   A burning heat of love


Pō iho ke ao i Hāʻena kai                     Night comes to the shore of Hāʻena

I ka nihi pā mai o ka ʻehu                    As the mist comes up

He wai kolo, he wai lani                       A crawling water, a heavenly water

E ola ai ko uka wao nahele                 Of which the upland forest thrive on

Peʻahi o Makana is a mele that shows love and relationships from two different perspectives. Makana is a mountain in Hāʻena Kauaʻi where the firebrands (ʻōahi) are thrown. Lovers would catch the brands and burn themselves to prove their love, this and the resulting scar was called ipo-ahi. This mele plays upon this practice and the heat of love and passion. The Koʻolauwahine wind is of this area, likened to a woman who brings this fire, this passion to their beloved. Heavenly waters nurture and bring life and love, it is this nurturing that will cause a relationship to thrive like the uplands.